.............Ti, kdo jsou sami, mají smutný život, ale nejsmutnější smrt............

Říjen 2008